web statistics

Organisatie

De officiële naam van de Stichting is: Stichting Recreatief Dierenpark Auxiliatrix Venlo. Deze naam gebruiken wij nooit.
Wij dragen met trots de naam: Stichting Onze Beestenboel Venlo.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Paul Linssen
Secretaris: Paul Huver
Penningmeester: Huub Jessen
Lid: Karin Beurskens
Onze bestuurders zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen enkele beloning voor hun werk.
Onze Beestenboel werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen loonkosten.

Stichting Onze Beestenboel heeft zichzelf als doel gesteld om recreatie te bieden aan iedereen: mensen met handicap of zonder, jong en oud, rijk en arm. Om dit waar te maken toetsen wij ons beleid steeds aan deze hoofdlijnen:
1. Wij zorgen dat ons terrein rolstoelvriendelijk is en blijft (ook toegankelijk voor kinderwagens en rollators) en houden met de inrichting rekening met bijvoorbeeld de hoogte waarop we dierverblijven plaatsen zodat de dieren voor iedereen goed zichtbaar zijn (ook kleine kinderen of mensen in een rolstoel).
2. Wij streven ernaar om activiteiten te bieden voor zowel jong als oud, maar ook activiteiten waarin jong en oud elkaar vinden.
3. Wij werpen geen drempels op voor mensen die leven in armoede of eenzaamheid.

In 2018 vertaalde ons beleid zich op bijvoorbeeld deze manier in de praktijk:
1. Het jaar 2018 begon met een hoop stormschade. Dit is zo snel mogelijk weggeruimd om niemand de toegang te belemmeren. Ook hadden we te maken met herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld de omheining van de weide.
De paden tussen de picknickbanken en de verblijven van de varkens, kippen en konijnen waren tegen het voorjaar modderig geworden waardoor ze slecht toegankelijk werden voor rolstoelen en kinderwagens. Dit hebben we opgelost door ze te bedekken met een laag versnipperd snoei-afval.
In de zomer is de ingang naar de dierenweide verbeterd en is er een bredere doorgang gemaakt naar de circustent in ons pipodorp zodat deze voor rolstoelers makkelijker te bereiken is.
2. Ons aanbod aan knuffelbare dieren is het afgelopen jaar netjes op peil gebleven en het nieuwe varkentje Janssen was een grote hit.
We hebben enkele creatieve middagen georganiseerd: kinderen konden voor Moederdag een bloemstukje komen schikken en grootouders konden met hun kleinkinderen vogelhuisjes komen versieren.
De kinderen van de Mythylschool hebben een project bij ons uitgevoerd waarbij zij leerden over de verzorging die enkele diersoorten nodig hebben. Ook bezochten we met enkele dieren basisscholen die werkten met het thema “de boerderij”.
Voor de bewoners van De Witte Steen zijn er maandelijkse knuffeluurtjes georganiseerd waarbij we met dieren naar de afdeling zijn gegaan.
In de zomermaanden waren voorleesmiddagen en straattheater waarbij er volop geprokkeld werd (prokkelen = het bevorderen van contact en interactie tussen mensen met handicap en mensen zonder handicap).
3. Ook in 2018 hebben wij ons beleid van geen entree en het aanbieden van gratis drinken kunnen voortzetten. Dankzij enkele lokale ondernemers was er zelfs af en toe een gratis versnapering voor de bezoekers. De aangeboden activiteiten (bijvoorbeeld zoals genoemd onder 2) waren allemaal gratis toegankelijk.
Het is, ondanks de hete zomer, toch vrijwel alle dagen gelukt om open te blijven en een bezetting te hebben waarbij er minimaal één vrijwilliger op het terras aanwezig was voor een praatje of om te assisteren bij het aaien van de dieren.

Om inzicht te geven in de financiële situatie van Onze Beestenboel publiceren wij hier de balans en de staat van baten en lasten, de jaarrekening dus. Stichting Onze Beestenboel is een goed doel, een zogeheten ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn (fiscaal nummer: 818288450).